PROTECCIÓ ENFRONT DESPRENIMENTS ROCOSOS DEL QUÈ SERÀ LA PASSAREL·LA TIBETANA MÉS LLARGA I ALTA DEL MÓN

 

 

GEORISK ha portat a terme l'estudi detallat i ha realitzat els càlculs i l'enginyeria per a la protecció del que serà en el futur la passarel·la tibetana més llarga i més alta del món, situada a la Vall del Riu (Canillo - Andorra).

 

Al ser una infraestructura de característiques úniques, per a un ús turístic, les proteccions s'han hagut de calcular per tal d'eliminar qualsevol risc d'afectació de la passarel·la, així com de tots els elements que la conformen. En aquest sentit s'han proposat barreres flexibles de protecció de baixa, mitjana i alta energia, així com estabilitzacións amb malla dels talussos rocosos adjacents per assegurar que cap bloc rocós pugui comprometre la seguretat de la passarel·la.

 

 

ASSESSORAMENT A L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA PER A LA REDACCIÓ D'UNA GUIA TÈCNICA DE ZONIFICACIÓ ENFRONT ELS FLUXOS TORRENCIALS

 

 

GEORISK ha assessorat tècnicament l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mitjançant la redacció conjunta d'una proposta de guia tècnica per a la zonificació del territori enfront la perillositat associada als fluxos torrencials.

 

Estem molt orgullosos que una entitat amb gran prestigi internacional ens hagi contactat per col·laborar en la elaboració d'aquesta guia tècnica que, estem convençuts, serà una eina més cap a la gestió dels riscos naturals i, que serà ben rebuda per totes les parts implicades.

 

 

GUIA TÈCNICA PER A L'ESTUDI DE LA CAIGUDA DE BLOCS ROCOSOS

 

 

Aquesta guia pretén mostrar tots els passos a seguir per a la realització correcta d’un estudi enfront la caiguda de blocs rocosos, de forma teòrica i planera, sense entrar en discussions ni en criteris científics els quals moltes vegades, almenys en molts dels congressos als que hem assistit, són molt complicats d’entendre i de portar a la pràctica.

 

La intenció és crear una guia, senzilla, però que acompleixi amb tots els requisits que estableix la norma austríaca ONR24810 “Protecció contra els despreniments rocosos - terminologia i definicions, efectes, càlcul d'estructures, inspecció i manteniment”, redactada per la WLV austríaca l’any 2013, i refeta l’any 2017.

 

No s’entra a avaluar diferents metodologies d’estudi, doncs cadascú sembla que ha desenvolupat la seva pròpia; no obstant, i des del punt de vista més tècnic i jurídic, creiem que val la pena adaptar totes les metodologies actuals a la norma ONR24810.

 

Al no haver-hi un consens internacional sobre com realitzar el dimensionament de les proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos, les autoritats austríaques van redactar la norma ONR24810, la qual estableix tots els passos per a un correcte dimensionament de les estructures de protecció. Al no haver-hi cap altra normativa a nivell europeu o internacional, aquesta normativa és vigent, per transposició, a tots els estats membres de la UE, i s’aplica, a més a més, en varis països de l’Amèrica Llatina.

 

El 2016 es va redactar, a Nova Zelanda, una guia sobre el disseny de proteccions passives enfront les caigudes de blocs rocosos “Rockfall: Design considerations for passive protection structures” la qual es regia fonamentalment per les especificacions d ela ONR24810, a més de ser també objecte de publicitat per algunes de les empreses fabricants de barreres dinàmiques.

 

Així doncs, aquesta guia us portarà, pas a pas, i de la forma més amena possible, a la realització d’estudis de caiguda de blocs rocosos, per tal de poder, al final, determinar quin sistema de protecció és el realment necessari en cada cas. En cap cas vol ser un document de caire científic, sinó tot al contrari, pràctic.

 

FOTOGRAMETIA AMB DRON

 

 

GEORISK ha estat formada per la  UNIL (Universitat de Lausana) per tal de millorar els seus coneixements sobre fotogrametria i TLS: Actualment disposem d'un dron DJI Mavic 2 Pro i d'un dron professional DJI Matrice M210 RTK V2 per tal d eportar a terme la vigilància de petits moviments en veesants rocosos, sovint precursors de grans despreniments.

 

El principal objectiu es gestionar el risc de despreniments de grans masses rocoses en zones alpines i andines, on vessants de més de 500 metres de desnivell poden generar despreniments en el futur, posant en perill la vida de les persones.

 

GEORISK té ara la capacitat de realitzar aquest tipus de monitorització de vessants degut a la experiència adquirida en diferents zones del món (Tierra del Fuego, Andes xilens, Solana d'Andorra) així com perquè també compte amb l'assessorament de la UNIL.

 

DEMANIN'S MÉS INFORMACIÓ

MONITORITZACIÓ DE LA SOLANA D'ANDORRA AMB LiDAR

 

 

L'any 2017 es va portar a terme, juntament amb la UNIL (Université de Lausanne), una campanya de monitorització mitjançant LiDAR Terrestre (TLS) per tal de determinar si s'han produït deformacions o petits moviments en els seus vessants des de l'any 2012.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Georisk International SL (2021) -- Carretera de les Agudes 3, AD400 Sispony, Andorra -- info@georisk-international.com -- Tel. +376 341 952