GESTIÓ DEL TERRITORI / LAND PLANNING

Parlem de desastre o catàstrofe quan un fenomen natural (Perillositat) afecta una zona, una regió (Exposició) causant alteracions intenses a les persones, als béns, als serveis i a l'entorn (Vulnerabilitat), excedint la capacitat de resposta de la comunitat o societat afectada. Per tal que això no succeeixi cal realitzar una planificació correcta del territori segons els fenòmens naturals que poden afectar cada zona en concret.

Què oferim

 

A la societat actual li falta pedagogia del risc que incideixi en el camp de la prevenció en tots els nivells de la societat. Hem de saber autoprotegir-nos, i per aquest motiu, li oferim la nostra experiència en la gestió del territori a partir de la zonificació del terreny enfront els diferents riscos naturals que poden afectar-lo.

 

És fonamental aprendre i acceptar la convivència amb uns nivells de risc natural tolerables (el risc 0 no existeix). Fa falta coneixement, tecnologia, informació, educació i reglamentació; en altres paraules, fa falta conscienciació. En aquest sentit li podem brindar tot el suport necessari per tal que pugui conviure amb el risc de la millor forma possible, evitant la incursió en zones d'alta perillositat, i gestionant el territori per tal d'evitar que s'envaeixin zones potencialment perilloses.

 

Els fenòmens que esdevenen en el present poden haver produït els mateixos efectes en el passat i els poden produir també en el futur. Aquest principi només és vàlid sota uns condicionants geològics i geomorfològics homogenis, i sempre sota un mateix context morfo-climàtic. Aquest principi aplicat a la inestabilitat en vessants es tradueix en el fet que les inestabilitats futures es produiran probablement en les vessants en què ja hi ha hagut inestabilitats en el passat, i amb més probabilitat a les zones on aquestes s'han donat amb més freqüència.

 

Això no vol dir que no puguin produir-se fenòmens en zones on anteriorment no s'hagin produït; si canvien les condicions geomorfològiques d'una zona, pot canviar també la seva estabilitat.

 

Segons els models predictius de canvi climàtic, analitzats pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPPC), les precipitacions tendeixen a estacionalizarse cada vegada més, ia ser aquestes de caràcter tempestuós i localitzades en l'espai, fet que fa pensar en episodis d'intenses i localitzades precipitacions en el futur, per la qual cosa fenòmens aluvionales / riuades / inundacions, etc. poden ser més freqüents en el futur, així com les esllavissades de terres. S'està observant cada vegada més un bipolarisme estacional extrem, passant de fred intens a calor extrema de forma brusca.

 

Tenint en compte aquests models predictius, la zonificació té especial importància en l'anàlisi de corrents d'arrossegalls / riuades / inundacions ... per una banda, i en la localització de zones susceptibles a generar esllavissades i despreniments rocosos per un altre.

 

Objectiu

Gestionar el risc en zones urbanitzades o potencialment urbanitzables exposades a diferents fenòmens naturals

 

El procediment proposat consisteix bàsicament en:
     1. Zonificar el terreny segons classes de perillositat.
     2. Atribuir un significat dels nivells de perillositat segons les seves possibilitats d'urbanització: Mapa d'edificabilitat

 

Mètode d'avaluació de la perillositat basat en tècniques multidisciplinars: geomorfologia i anàlisi numèrica.

 

Resultat 

Classes de terreny segons la seva edificabilitat:
     1. No edificable: Destinat a la instal·lació de mesures de protecció.
     2. Edificable amb actuacions de protecció
     3. Edificable amb actuacions lleus
     4. Edificable sense restriccions

 

 

INTENSITAT (kPa)

Corrents d’arrossegalls

 

alta

>30

 

 

 

PERILLOSITAT ALTA

mitjana

5 a 30

 

 

 

PERILLOSITAT MITJANA

baixa

<5

 

 

 

PERILLOSITAT BAIXA

MOLT BAIXA

 

 

 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA

   

baixa

mitjana

alta

PROBABILITAT

   

<1 event/10 anys

1 event/5 anys a
1 event/10 anys

1 event/any a
1 event/5 anys

 

 

 

INTENSITAT (kJ)

Despreniments rocosos

 

alta

>10,000

 

 

 

PERILLOSITAT ALTA

mitjana

2,001-10,000

 

 

 

PERILLOSITAT MITJANA

baixa

≤2,000

 

 

 

PERILLOSITAT BAIXA

MOLT BAIXA

 

 

 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA

   

baixa

mitjana

alta

PROBABILITAT

   

<1 event/10 anys

1 event/any a 
1 event/10 anys

1-10 events/any

 

 

INTENSITAT (m3)

Esllavissades superficials

 

alta

>2.500

 

 

 

PERILLOSITAT ALTA

mitjana

500-2.500

 

 

 

PERILLOSITAT MITJANA

baixa

<500

 

 

 

PERILLOSITAT BAIXA

MOLT BAIXA

 

 

 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA

   

baixa

mitjana

alta

PROBABILITAT

   

<1 event/10 anys

1 event/5 anys a 
1 event/10 anys

1 event/any a

1 event/5 anys

 

 

 

Grans esllavissades

 

Anàlisi estabilitat

Deformació

 

FS>1,3

sense deformació

 

1,1<FS<1,3

<0,5 cm/any

 

FS<1,1

>0,5 cm/any

           

INCREMENT ACCELERACIÓ
(>10 mm/dia)

   
               

 

15

(mm/dia)

           

ACCELERACIÓ
(5-10 mm/dia)

 

10

       

INCREMENT VELOCITAT
(2-5 mm/dia)

 

 

5

     

GRANS FLUCTUACIONS
(0,5-2 mm/dia)

 

 

 

 

1

MOVIMENT ESTABLE
(0,1-0,5 mm/dia)

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

   

0

 

 

 

 

 

           

ANYS/MESOS

MESOS/SETMANES

DIES

   

TEMPS ESPERAT ABANS DE L’ESLLAVISSADA

   

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Georisk International SL (2021) -- Carretera de les Agudes 3, AD400 Sispony, Andorra -- info@georisk-international.com -- Tel. +376 341 952